Hoogteportaal plaatsen voor Amsterdam RAI

Wij hebben voor de Amsterdam RAI
een hoogteportaal geplaatst voor de P1 garage.
Dit betrof sloopwerk bestaande asfalt en fundering,
grondwerk, plaatsen betonblokken met portaal,
verdichten grond en aanhelen berm + aanbrengen
nieuw stukje asfalt ter plaatse van de portaalvoet.

Brian Westbrook Authentic Jersey